1- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

2- KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMHALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

3- ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

4- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

5- KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

6- ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

7- HİSSEDAR AYDINLATMA METNİ

8- TEDARİKÇİ/İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

9- ÜRÜN VEYAHİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

10- KVKK BAŞVURU FORMU

Comments are closed.